La dansa creativa

 

Què és la dansa creativa?

Es tracta d’una activitat molt complerta, ideal per als nens de 3 a 11 anys, que combina el plaer de moure’s, de crear, d’expressar-se, de comunicar-se i de pensar.

La dansa creativa és un aprenentatge específic que té com objectiu donar una formació amb la que els alumne aprenguin a moure’s amb seguretat i eficàcia, emprenent un camí cap a una capacitat d’expressió autònoma, creadora i satisfactòria..

L’aprenentatge està basat sobre els principis de moviment, de la funcionalitat i organització corporals, i no sobre els detalls de l’estil; partint de la lliure expressió, necessària per a estimular la pròpia creativitat, el potencial interior i la relació activa i positiva amb un mateix i amb les altres persones.”

dansa educa 1

Es tracta de crear un marc idoni on l’alumne es pugui moure amb equilibri, estabilitat i llibertat, per tal que es desvetlli el seu coneixement natural del moviment, i on es pugui treballar des de la intuïció per ajudar a sistematitzar i desenvolupar els coneixements propis de la dansa, i la relació del entorn amb el propi cos.”

“A la classe la funció del mestre serà la de donar consciència i desenvolupar en el nen eines per tal de fonamentar el seu cos i alhora introduir-lo en la comprensió global del moviment. Es tracta d’aconseguir una unitat harmònica del nen: cos, expressió del moviment, funcions i relacions.”

Foto: Jordi Bover®